Parterapi

Priser

Parsamtale, intro 160 minutter, kr. 1200. 

Parsamtale 90 minutter, kr. 950.

Startpakke, kr. 9 500. 

Individuell samtale, kr. 850.

Relasjoner er det fineste og mest utfordrende vi har.

Som enkeltpersoner og par er vi hele tiden i endring, så spørsmålet er hvordan vi endrer oss. Det handler om å skape gode og varige endringer som bidrar til sunne relasjoner, og tar oss nærmere det livet vi ønsker å leve.

14.02.201918:11 Team FD

  • Er dere i startgropa av forholdet, og ønsker å bygge sunt fra begynnelsen?
  • Har dere opplevd brudd tidligere og vil unngå at det i det nye forholdet?
  • Har kommunikasjonen stoppet opp?
  • Har det vært attraktivt ved partneren blitt irriterende?
  • Har dere opplevd et tillitsbrudd?
  • Er svigerfamilien mer til belastning enn berikelse?
  • Har dere glemt hva dere har til felles, bortsett fra barna?
  • Har tonen blitt hard, og forsoning virker uoppnåelig?

Ved hjelp av en respektfull og nde holdning ønsker vi å bidra til gode samtaler, der lyttestenkningen står i sentrum. Med gode og riktige verktøy har mange bevist at endring er mulig, og etter en periode i parterapi får mange et bedre forhold en noen gang! Når vi møtes til en første samtale, snakker vi sammen om forventninger og hvordan vi kan samarbeide.

Vi anbefaler Startpakken, som bygger på over 40 års forskning som avdekker suksessfaktorene for par. Innbakt i denne er  verktøyet Couple Checkup, som munner ut i en parprofil som viser ressurser, begrensninger og muligheter i parforholdet. 

For å lese mer om John Gottman; forskeren som har funnet hemmeligheten bak et godt og varig forhold,  trykk her

Dersom du ønsker å benytte dere av Startpakken, beveger vi oss sammen gjennom følgende fire steg:

Trinn 1

Dere kommer inn for en første parsamtale. Her vil parterapeuten gjennom samtale få bli kjent med deres parhistorie.

Hva setter dere pris på – hva opplever dere er utfordringene? Dere blir presentert for hva vi i dag vet om hva som virker og virker ikke når det handler om parforhold. I denne samtalen setter vi gjerne av 120 minutter. 

Trinn 2 

I første parsamtale har dere blitt introdusert for Couple Checkup, som er utformet av Gottman og hans forskerteam. Dere fyller ut spørreskjemaene i fred og ro hjemme hver for dere. De ferdige utfylte skjemaene leveres så tilbake til terapeuten for scoring.

Parsjekken kan også tas online på engels. Dette vil gi en rabatt på pakkeprisen.

Trinn 3

Det gjennomføres individuelle samtaler med hver av dere. Her vil det være en videre utforskning av det som kommer i Couple Checkup og fokus på hva de enkelte av dere bringer med dere inn i parforholdet.

Trinn 4

Parprofilen, der  begrensninger og muligheter i forholdet nå er blitt synlig, vil  danne grunnlaget for tilbakemeldingen dere får i denne samtalen. Vi ser sammen på videre anbefalinger, og har fokus på hva som kan styrke dere som par. 

Veien videre

For noen par kan denne startpakken kunne gi grunnlaget for å fortsette en god prosess i egenhånd – for de som ønsker det kan gis et godt tilbud for en oppfølgingspakke eller man kan kjøpe enkelttimer etter eget ønske. Uavhengig av hva dere velger å gjøre, så vil dere ha fått verdifull kunnskap om dere som par og kunnskap om hva dere kan gjøre for å styrke forholdet.

Individuell samtale

Dersom du ønsker å komme alene, tar jeg selvfølgelig imot til en samtale, der du både kan jobbe med forholdet til deg selv, men også se deg selv i de relasjonene som betyr noe for deg.

, click to open in lightbox