Coaching

Ønsker du støtte for å utføre en endring, stor eller liten? Har du en drøm, men vet ikke hvor du skal begynne? Er du frustrert, og opplever å leve på tvers av det som egentlig betyr noe for deg? Strever du med å komme ut av korona-tåka?

Coaching er en løsningsfokusert samtaleform der coach og du som kunde i en periode har jevnlige samtaler for å skape ønsket endring eller utvikling.

Coachens jobb er å skape et fortrolig rom for refleksjon der du som kunde bevisstgjøres og tar ansvar for egne ønsker, utfordringer, mål og prestasjoner.
I coachingprosessen tar vi alltid utgangspunkt i dine verdier og ressurser.
Gjennom hele reisen er coachen der for> å hjelpe deg å finne motivasjonen i deg selv, og være ditt vitne på vei mot målet du selv har definert.

Coaching er bygget på et positivt menneskesyn; at mennesket har alle ressursene, mulighetene og som skal til å utvikle seg, vokse og nå sine drømmer og mål. her