Selvutvikling

Priser

Timepris kr 850

Pakkepriser på forespørsel.

Om man står foran små eller store veivalg eller man ønsker positive endringer i eget liv så vil innsatsen man investerer i egen personlige utvikling alltid gi en avkastning.

27.02.201910:57 E.G

På vår livsreise møter vi alle på små og store utfordringer. Vi blir stilt ovenfor vanskelige valg - og vi setter oss fast i ulike kommunikasjons- og relasjonsmønster som er negative. Med dette som bakteppe vekkes motivasjonen hos mange for å jobbe med personlig utvikling. 

Vi er gjerne sparringspartner og fasilitator for deg i din prosess. En personlig coaching prosess kan berøre mange temaer og problemstillinger som man ønsker å styrke. Eksempel på dette kan være;

  • Ledelse
  • Kommunikasjon og samspill
  • Identitet
  • Styrke relasjoner mellom familiemedlemmer
  • Konflikthåndtering
  • Hvordan møte utfordringer med barn
  • Håndtere utfordrende livshendelser
  • Utfordringer knyttet til rus eller psykisk og fysisk helse
  • Viktige veivalg knyttet til jobb/karriere/samliv mv.

, click to open in lightbox

Relaterte artikler