Hva er parterapi?

Lett anspente og nervøse, eller preget av stundens alvor er den tilstanden vi kanskje oftest finner et nytt par i, der de står klar til å ta steget inn I terapirommet.

Ofte har det vært en lang reise i forkant av at de tok kontakt for å bestille tid. Det å prøve parterapi har gjerne vært oppe som tema flere ganger, men av ulike grunner så har det ikke blitt noe av. Ikke før nå.

Underveis i vårt møte så senkes skuldrene, og de kjenner gjerne at det blir mindre "farlig" og ubehagelig å sitte slik å snakke høyt om det som har blitt vanskelig i relasjonen mellom dem. Det kan bli mye følelser i rommet, men mot slutten av samtalen så beskrives ofte en opplevelse av lettelse – at det har vært godt å sette ord på det som oppleves vanskelig. At det er godt å være i gang med prosessen kan hjelpe dem på veien til en bedre relasjon og til en bedre hverdag sammen.

 

Hva skjer egentlig da i denne første samtalen?

Etter at dere har "landet" i kontorets stålgrå sofa, tett sammen eller i hvert deres hjørne så vil vi først bli litt kjent med hvem dere er, og hva som er rammet for akkurat deres forhold. Det vil også være spørsmål om foranledningen til dere ønsket en tid. Det som skjer videre kan jeg kanskje lettest oppsummere i tre stikkord; utfordringer – muligheter – veien videre.

 

UTFORDRINGER:Dere setter hver for dere ord på hvordan dere opplever å ha det i forholdet, hva dere tenker er utfordringer og hva dere skulle sette annerledes.


 

MULIGHETER:Sammen ser vi på hvilke ressurser og muligheter som finnes i parforholdet. Hva fungerer bra og hva kan bygges videre på?


 

VEIEN VIDERE:Avslutningsvis ser vi på veien videre. Hva er gode grep? Ut i fra en faglig vurdering gis en anbefaling for videre prosess, og det skisseres ulike løsninger for hvordan utfordringene dere opplever kan løses.

Underveis i konkrete prosesser vil dere få gode verktøy som kan hjelpe dere med å mestre god kommunikasjon og til å bli god på konflikthåndtering. Ulike tester og øvelser vil gi et godt bilde av hva akkurat dere trenger for å få det bedre som par.

Hos oss vil du oftest møte til terapeuter - til det beste for dere!

Noen ganger er det også slik at den ene parten ønsker å komme til parterapi, mens den andre vegrer seg av ulike årsaker. Noen velger da å komme alene, og noen ganger blir også partnere med etterhvert. 

Parterapi er en prosess som tilpasses hvert enkelt par alt etter hva som er nødvendig. Dere vil bli møtt av terapeuter som kan hjelpe dere med å bli bedre på kommunikasjon, samhandling og konflikthåndtering. Mange velger å ta noen timer for å lære gode verktøy som forebygger senere samlivsutfordringer.

Er du/dere en av de mange som ønsker å investere i parforholdet, men som synes det er vanskelig å ta første skritt? Vi hører gjerne fra deg/dere om det har spørsmål som er viktig å avklare før en samtale.