Bli god på kommunikasjon!

Mange par som finner veien til terapirommet forteller at den største utfordringen de opplever i parforholdet er dårlig kommunikasjon. Det kan handle om en partner som er taus eller et høyt konfliktnivå med krangler der den ene eller begge er følelsesmessig overveldet og dialogen går i stå. For andre igjen er det opplevelsen av en partner som er ”krass”, som bruker harde og sterke ord som blir det vanskelige. I terapirommet og gjennom hjemmeoppgaver jobbes det med å snu slike negative kommunikasjonsmønster.

Hvilken vei en samtale tar bestemmes i stor grad av de første ordene som brukes. Den anerkjente parforskeren Gottman snakker i den forbindelse gjerne om ”krass start” og ”myk start”. Der en krass start vil lede samtalen inn på feil spor, vil en myk starte øke sjansen for en konstruktiv og god samtale – selv om man er uenig! La deg og din partner bli inspirert av syv husregler bygd på Gottmans oppdagelse om hva som skal til for å legge grunnlaget for god kommunikasjon.

 

1. La samtalen starte varsomt

Der samtale starter med angrep er forsvar det som aktiveres. La samtalen starter varsomt og helst når du er rolig og ikke overveldet av følelser.

2. Start gjerne setningene med «jeg...», unngå å starte setningen med «du...»

Her er kunsten å forsøke å unngå kritikk og formidle sine ønsker og behov på en positiv måte. Når man begynner en setning med ”du…” så er det lettere å bli kritisk anklagende.

3. Gi beskrivelser – unngå å vurdere eller dømme

Gi beskrivelser av det du mener skjer – i motsetning til å kritisere, anklage eller dømme. Unngå svart/hvit påstander og gi nyanserte beskrivelser.

4. Ta opp det du ønsker på en tydelig og kortfattet måte

Vær tydelig på hva du ønsker og har behov for og hva du føler. Din partner er ikke en tankeleser! Gi en beskrivelse av hvordan du oppfatter situasjonen og ikke tenk at din opplevelse er ”sannheten”. La det være rom for at din partner også får sette ord på sin opplevelse.

5. Vær høflig

La god gammeldags høflighet være en del av måten dere snakker til hverandre på. Ord som «vær så snill», «takk», «jeg ville sette pris på om du…» og lignende. Som en bonus kan høflighet være smittsomt og du kommer lenger med det.. Et lite ord kan snu retningen på en samtale.

6. Gi anerkjennelse

Gi ros til partneren din for positive ting som han/hun gjør, eller gjorde tidligere, og gi evt. uttrykk for at du savner det nå.

7. Unngå å samle opp ting du er misfornøyd med

Det er ingen god ide å samle opp en hel rekke ting du er misfornøyd med for så å «angripe». Dette kan også lett medføre at en blander sammen gamle synder med nyere problemer. Ta heller ting opp etter hvert.

 

Relaterte artikler