w

Familieterapi

Priser

90   min  kr 1500
120  min  kr 1800

Pakkepriser på forespørsel.

Utfordringer i relasjoner? Vi tilbyr samtaler for deler av, eller hele familien, alt etter hva som er deres behov!

27.02.201910:57 Elin Grigoryan

”Det skjer selv i de beste familier”. Et gammelt ordtak med sannhet i seg. Enhver familie kan oppleve at det utvikler seg mønster i kommunikasjon og samhandling som blir vanskelig og uhensiktsmessig. På samme måte kan uforutsette hendelser ramme og skape ubalanse i familien. En familie er også sårbar for de mange overgangsfaser i livet. Fra barn til ungdom, fra par til foreldre eller overgangen når barn flytter ut.

Familieterapi er et godt verktøy for familier som ønsker positiv endring. Tema for samtaler kan være

  • Logistikk i hverdagen
  • Bedre kommunikasjon og samspill
  • Styrke relasjoner mellom familiemedlemmer
  • Konflikthåndtering
  • Hvordan møte utfordringer med barn
  • Støtte ved utfordrende livshendelser
  • Utfordringer knyttet til rus eller psykisk og fysisk helse

Relaterte artikler