w

Terapi

Opplever du egne eller andres tanker, følelser eller handlinger som problematiske, eller føler du deg fanget i en livssituasjon som ikke er god for deg? Det å sette ord på egne tanker og følelser kan være det første skrittet mot den forandringen som du ønsker deg.

TERAPI
28.02.201921:03 Elin Grigoryan

Det er mange grunner til at noen tar kontakt og ønsker en samtale. Uansett hva du opplever er utfordrende; i vårt samtalerom er det plass til alle temaer!

Temaer som jobbes med kan være:

 • Egen livshistorie
 • Vanskelige hendelser/minner
 • Angst og uro
 • Nedstemthet
 • Fastlåste mønster eller situasjoner
 • Selvtillit/Selvfølelse
 • Avhengighetsproblematikk
 • Samliv
 • Sorg
 • Ensomhet
 • Arbeidssituasjon
 • Utbrenthet