Familiesamtaler

Relasjoner er det viktigste og det vanskeligste vi har. Relasjoner påvirkes av akutte hendelser, eller slitasje over tid over tid . Jeg inviterer dere til å ta den vanskelige praten hos meg.

Er det svigers? Er det ditt voksne barn du strever med å forstå? Er det vanskelig mellom mor og datter? Far og sønn? Steforeldre/-barn? Har kommunikasjonen stoppet opp, og dere har en evig runddans i gamle, fastlåste kommunikasjonsmønster? Er hele familien påvirket av en hendelse eller en slitasje over tid?

Dere er velkomne! Jeg hjelper dere med å skape et trygt rom for alle parter, der den enkelte blir lyttet til og anerkjent. Sammen søker vi ulike perspektiver som kan gi retning for veien videre.  

 

Det er stadig flere som gjør nettopp dette. Kanskje det er du som skal ta initiativet i din familie?