w

Julia Tornøe

Julia Tornøe er familieterapeut med erfaring fra flere fagfelt. Hun tok sin Master i rettsvitenskap ved Moscow State Social University, og hun har en bachelor i HMS fra Høgskolen på Vestlandet (VID).

Terapeut
08.02.201912:32 Viktor Håkonsen

Her gjennomfører hun også en pågående videreutdanning i familieterapi, nettverksarbeid og systemisk praksis.

Julia har arbeidserfaring fra advokatpraksis innenfor familierett i Russland, samt lang erfaring fra arbeid med familier og ungdom i Norge. Har kompetanse i traumebevist omsorg.

Har du utfordringer, ta gjerne kontakt for en samtale med Julia!

VELKOMMEN TIL FRI DIALOG