Michelle Storesund

Du møter en positiv familieterapeut med lang erfaring fra ledelse og arbeid med barn. Jeg ser frem til hvert nye møte der jeg kan være til hjelp for de som trenger å finne gode steg videre i en situasjon som har blitt utfordrende.

Terapeut
08.02.201912:33 Viktor Håkonsen

Jeg har erfaring fra arbeid med barn som har sammensatte funksjonshemminger, og har vært pedagogisk leder og styrer i barnehage over en årrekke. Siden 2006 har jeg vært fostermor, og er slik godt kjent med alle sider av forsterhjemsordningen på godt og vondt. Bred erfaring fra møter med ulike typer familier. Jeg har høy kompetanse i foreldreveiledning, og har driftet kurs for foreldre som ønsker veiledning.

Særskilt brenner jeg for arbeid med tilknytning og trygge relasjoner. Trenger du noen å snakke med? Jeg hjelper dere gjerne med å finne veien videre, du er varmt velkommen.

, click to open in lightbox

VELKOMMEN TIL FRI DIALOG