Parterapi basert på Gottmans anerkjente forskning

"Jeg har sagt til alle venninnene mine at alle par hadde hatt godt av å gå i parterapi. Jeg lærer så mye!", sa en av kundene mine til meg for en liten stund siden.

Om man er tidlig i forholdet, eller har levd sammen en stund, er dere velkommen hit.
Dere vil få konkrete verktøy for hvordan dere kan kommunisere uten at det blir truende.
Dere vil få hjelp til å forstå dere selv og partneren bedre, og dermed verktøy til å klare å møte hverandres ulikheter og behov på en god og effektfull måte.


 

 

 • Er dere i startgropa av forholdet, og ønsker å bygge sunt fra begynnelsen?
 • Har dere opplevd brudd tidligere og vil unngå at det i det nye forholdet?
 • Har kommunikasjonen stoppet opp?
 • Har Korona-årene tæret på forholdet?
 • Har det vært attraktivt ved partneren blitt bare irriterende?
 • Har dere opplevd et tillitsbrudd?
 • Er svigerfamilien mer til belastning enn berikelse?
 • Har dere glemt hva dere har til felles, bortsett fra barna?
 • Har tonen blitt hard, og forsoning virker uoppnåelig? 
   

Ved hjelp av en respektfull og lyttende holdning ønsker jeg å bidra til gode samtaler, der kommunikasjon og forståelse står i sentrum. Med gode og riktige verktøy har mange bevist at endring er mulig, og etter en periode i parterapi får mange et bedre forhold en noen gang! Når vi møtes til en første samtale, snakker vi sammen om forventninger og hvordan vi kan samarbeide.

 

Jeg jobber utifra Gottmans anerkjente terapimetode, som bygger på mer enn 40 års forskning på samlivsfeltet. Jeg tilbyr enkelttimer i tillegg til startpakken, som inneholder to parsamtaler og to individuelle samtaler (én samtale med hver av dere). Dere tilbys verktøyet  Couple Checkup , som vil munne ut i en parprofil som viser ressurser, begrensninger og muligheter i parforholdet. 

For å lese mer om John Gottman; forskeren som har funnet hemmeligheten bak et godt og varig forhold,  trykk her

Dersom du ønsker å benytte dere av Startpakken, beveger vi oss sammen gjennom følgende fire steg:

 

Trinn 1

Dere kommer inn for en første parsamtale. Her vil jeg gjennom samtale få bli kjent med deres parhistorie.

Hva setter dere pris på – hva opplever dere er utfordringene? Dere blir presentert for hva vi i dag vet om hva som virker og virker ikke når det handler om parforhold. I denne samtalen setter vi av 120 minutter. 

I første parsamtale har dere blitt introdusert for Couple Checkup, som er utformet av Gottman og hans forskerteam. Dere velger selv om dere ønsker å benytte dere av dette verktøyet. 

Trinn 2

Det gjennomføres individuelle samtaler med hver av dere. Her vil det være fokus på historien til den enkelte, og hva hver av dere bringer med dere inn i parforholdet.

Trinn 3

Fellessamtale, der vi ser på veien videre sammen, og har fokus på hva som kan styrke dere som par. Dersom dere har gjort Couple Checkup vil denne presenteres som en parprofil, som synliggjør ressurser,  begrensninger og muligheter i forholdet. 

Veien videre

For noen par kan startpakken kunne gi grunnlaget for å fortsette en god prosess i egenhånd – for andre vil det være nyttig med flere samtaler. Ofte med litt tettere intervall i begynnelsen. 

 

Individuell samtale

Dersom du ønsker å komme alene, tar jeg selvfølgelig imot til en samtale, der du både kan jobbe med forholdet til deg selv, men også se deg selv i de relasjonene som betyr noe for deg.

Individuelle samtaler kan også være aktuelt i et parterapiløp.