Ta tempen på forholdet med Gottmans startpakke

Parpakken bygger på over 40 års forskning som avdekker suksessfaktorene for par!

For å lese mer om forskeren som har funnet hemmeligheten bak et godt og varig forhold
på vår blogg, trykk her.

Dere kan ta temperaturen på forholdet ved å gjennomføre de fire stegene i startpakken;

Steg 1

Du og din partner kommer inn for en første parsamtale (90-120 min). Her vil parterapeuten gjennom samtale få bli kjent med deres parhistorie.

Hva setter dere pris på – hva opplever dere er utfordringene? Dere blir presentert for hva vi i dag vet om hva som virker og ikke virker når det handler om parforhold.

Steg 2

Dere får utlevert inntakspakken som er utarbeidet av Gottman og hans forskerteam. Dere fyller ut skjemaene i fred og ro hjemme hver for dere. Den ferdige utfylte inntakspakken leveres så tilbake til terapeuten.

Når terapeuten har gått gjennom begges skjemaer og fått frem en profil, vil det kunne gi et godt øyeblikksbilde av forholdet, en tydeliggjøring av begrensninger og muligheter. Dette vil danne grunnlaget for en tilbakemelding til dere fra parterapeuten og for videre anbefalinger som kan styrke dere som par.

Steg 3

Det gjennomføres individuelle samtaler med hver av dere (60-90 min). Her vil det være en videre utforskning av det som fremkommer i inntakspakken og fokus på hva den enkelte av dere bringer med dere inn i parforholdet.

Steg 4

Ny parsamtale gjennomføres (90-120 min). Her får dere tilbakemelding og anbefaling fra parterapeuten. Dere vil også få konkrete øvelser dere kan bruke i den videre prosessen.

Tilbudet

For noen par kan denne startpakken kunne gi grunnlaget for å fortsette en god prosess på egenhånd – for de som ønsker det kan det gis et godt tilbud for en oppfølgingspakke eller man kan kjøpe enkelttimer etter eget ønske. Uavhengig av hva dere velger å gjøre, så vil dere ha fått verdifull kunnskap om dere som par og kunnskap om hva dere kan gjøre for å styrke forholdet.

Pakkepris

2 parsamtaler                        (90-120 min)

2 individualsamtaler            (60-90 min)

Inntakspakken                      (inntil 240 min)

Vanlig pris      kr 8700          Nå til introduksjonspris kr 6500

Kontakt meg