Terapi

Priser

Timepris kr 950 for parsamtale

Timepris kr 850 for individualsamtale

Pakkepriser på forespørsel

14.02.201918:11 Elin Grigoryan

Parterapi

På samme måte som en bil trenger jevnlig service og iblant en reparasjon, så trenger parforhold det samme!

Det er mange ulike årsaker til at par ønsker en samtale alene eller sammen. For noen oppleves samlivet utfordrende, og man har blitt fanget i et kommunikasjons- og samhandlingsmønster som er ødeleggende.

Da er det nødvendig å reparere det som har blitt skadet og styrke forholdet. For andre par er prosessen forebyggende for å sikre et sunt samliv med en god samhandling og kommunikasjon. Noen ganger er det i midlertid hjelp til en avklaring av hvor man står i forholdet som er viktigst. Uansett grunn – sammen kan vi utforske det potensialet ditt parforhold rommer.

Aktuelle temaer i samtalene kan være:

 • Utroskap
 • Parforhold
 • Tillit
 • Konflikthåndtering
 • Kommunikasjon
 • Samspill
 • Relasjoner
 • Følelser
 • Nærhet og sexFamilieterapi

”Det skjer selv i de beste familier”. Et gammelt ordtak med sannhet i seg. Enhver familie kan oppleve at det utvikler seg mønster i kommunikasjon og samhandling som blir vanskelig og uhensiktsmessig. På samme måte kan uforutsette hendelser ramme og skape ubalanse i familien. En familie er også sårbar for de mange overgangsfaser i livet. Fra barn til ungdom, fra par til foreldre eller overgangen når barn flytter ut.

Familieterapi er et godt verktøy for familier som ønsker positiv endring. Tema for samtaler kan være

 • Logistikk i hverdagen
 • Bedre kommunikasjon og samspill
 • Styrke relasjoner mellom familiemedlemmer
 • Konflikthåndtering
 • Hvordan møte utfordringer med barn
 • Støtte ved utfordrende livshendelser
 • Utfordringer knyttet til rus eller psykisk og fysisk helse

Individualterapi

Opplever du egne eller andres tanker, følelser eller handlinger som problematiske, eller føler du deg fanget i en livssituasjon som ikke er god for deg? Det å sette ord på egne tanker og følelser kan være det første skrittet mot den forandringen som du ønsker deg.

Det er mange grunner til at noen tar kontakt og ønsker en samtale. Uansett hva du opplever er utfordrende; i vårt samtalerom er det plass til alle temaer!

Temaer som jobbes med kan være:

 • Egen livshistorie
 • Vanskelige hendelser/minner
 • Angst og uro
 • Nedstemthet
 • Fastlåste mønster eller situasjoner
 • Selvtillit/Selvfølelse
 • Avhengighetsproblematikk
 • Samliv
 • Sorg
 • Ensomhet
 • Arbeidssituasjon
 • Utbrenthet

, click to open in lightbox

Relaterte artikler