w

Terapi & coaching

Hjelp til å finne veien videre? Vi tilbyr individuelle samtaler. Motivasjon og mestring.

27.02.201910:44 Anne-Stine Gjervoldstad

Opplever du egne eller andres tanker, følelser eller handlinger som problematiske, eller føler du deg fanget i en livssituasjon som ikke er god for deg? Det å sette ord på egne tanker og følelser kan være det første skrittet mot den forandringen som du ønsker deg.

Det er mange grunner til at noen tar kontakt og ønsker en samtale. Uansett hva du opplever er utfordrende; i vårt samtalerom er det plass til alle temaer!

Temaer som jobbes med kan være:

 • Egen livshistorie
 • Vanskelige hendelser/minner
 • Angst og uro
 • Nedstemthet
 • Fastlåste mønster eller situasjoner
 • Selvtillit/Selvfølelse
 • Avhengighet 
 • Samliv
 • Sorg
 • Ensomhet
 • Arbeidssituasjon
 • Utbrenthet
 • Depresjon
 • Relasjoner
 • Livskriser